13grandmothersremedies

Remedies voor een nieuw tijdperk

                                                                                                  

De Hopi indianen kennen een oude profetie:  

‘Als de wijsheid van de Grootmoeders wordt gehoord, wordt de aarde geheeld.’

We leven in een wereld, die wordt gedomineerd door mannelijke energie, het Yang. Daardoor is het vrouwelijke, het Yin, behoorlijk in de verdrukking gekomen. De balans is weg en erger nog, het mannelijke, zich er vaag van bewust dat het de macht verliest, doet er alles aan het vrouwelijke in een hoek te drijven. Heel veel vrouwelijke zaken, zoals zorg, voeding, onderwijs en veiligheid vallen ten prooi aan macht, commercie, winstbejag , oorlog, aanslagen op het milieu en op Moeder Aarde. De balans is zoek. Om deze te herstellen, is nu veel ‘vrouw’ nodig. Hiermee bedoel ik niet de vrouw zoals deze in het vorig tijdperk ‘gekweekt’ is, de carrière vrouw, de vrouw die geleerd heeft haar ‘ mannetje’ te staan, waardoor ze vaak heel veel oude waarden uit het oog verloren is. We hebben de wijsheid van de Grootmoeders nodig! Gelukkig zijn er over de wereld steeds meer mediums die de roep van de Grootmoeders horen en hun boodschappen vertalen voor een ieder die het horen wil. Overal ter wereld worden er groepen opgericht, wordt er gemediteerd en geluisterd met het hart. Het doel van deze groepen is, om met hun ceremonieën en meditaties een netwerk van vrouwelijk bewustzijn om de aarde te leggen. Om het proces van deze transformatie naar dit tijdperk vanuit een andere hoek te ondersteunen, heb ik de Dertien Grootmoedersremedies ontwikkeld. Terwijl ik daar mee bezig was en ondertussen ook weer nieuwe inzichten kreeg, dienden zich ook nog eens elf andere remedies aan waaronder de Zeven Grootvadersremedies en een paar combinatieremedies. Stuk voor stuk helpen deze remedies ons om meer vanuit ons hart te gaan leven. Om onze verbinding met Moeder Aarde terug te vinden. Om ons kosmisch bewustzijn verder te ontwikkelen. De remedies hebben een zeer hoge frequentie, één die past bij de huidige tijd. Het doel van deze remedies is om ons direct in verbinding te brengen met dit Grootmoederveld, of zoals het ook genoemd wordt: ‘The Council of the 13 Grandmothers’ (de Raad van de 13 Grootmoeders). Zodat iedereen, ook als hij of zij geen lid is van één van de meditatiegroepen of alleen mediteert over de Grootmoeders, door de remedies verbonden is met dit morfische veld, het hart open zet en de boodschap gaat voelen. Ze zijn gemaakt om die prachtige energie van de Grootmoeders in sneltreinvaart over de wereld te helpen verspreiden, en ook dat gedeelte van de mensheid te bereiken dat nog nooit van de boodschap van de Grootmoeders heeft gehoord. Alle remedies werken via het hart: ze aarden en openen de hogere chakra’s en werken op alle vlakken van de ziel en de mens.

Inmiddels heb ik ook een aantal andere remedies gemaakt: de Remedies voor een Nieuw Tijdperk. Deze remedies zijn ook van een zeer hoge trilling en zijn een antwoord op de vraag een naar nieuwe manier van transformeren. Ook deze remedies staan op 13grandmothersremedies site .

13grandmothersremedies is ook op facebook ; elke week is er een nieuwe boodschap voor de week.

 

Ze zijn te bestellen via www.13grandmothersremedies.com. Voor informatie kunt u contact met me opnemen via info@13grandmothersremedies.com ,

of telefonisch tijdens het praktijkspreekuur: ma t/m do van 9.00-9.30 uur en van 13.00-13.30uur.